پنجشنبه, 30 دی,1400 |

دستم خالیست

 

دیدم او را و یک قدم برگشتم 

 

ماندم حیران و بیش و کم برگشتم 

 

دستم خالیست از سفر خواهم رفت 

 

شاید این بار با خودم برگشتم 


ماهلو پرست | دوره چهارم آفتابگردان ها

24 مرداد 1397 406 0

درخواست

ما را تو برای گم شدن پیدا کن

این پنجره را برای بستن وا کن

یک بار بیا و محض دلتنگی راه

کفشت را بابت نرفتن پا کن


ماهلو پرست | دوره چهارم آفتابگردان ها

05 خرداد 1396 1505 3

زخم

می چینم زخم از تن آیینه 

گُل می ریزم به دامن آیینه 

رفتی و شد از غم جدایی تاریک 

چشمان همیشه روشن آیینه 


ماهلو پرست | دوره چهارم آفتابگردان ها

29 فروردین 1396 715 0

از خدا خواسته

هِی در گوشم قصّه ی دوری می خواند 

هِی با نفرت خیره به چشمم می ماند 

می گفت تو را رها کنم تا بروی 

دریا زده را از خشکی می ترساند. 


ماهلو پرست | دوره چهارم آفتابگردان ها

29 فروردین 1396 729 0

داغ

گمونم یوسُفت توو چاه مُرده 

 

ستاره چِشم بسته، ماه مُرده 

 

عزیزی که به دیدارِت می یومد

 

خبر دادند بین راه مُرده 


ماهلو پرست | دوره چهارم آفتابگردان ها

16 دی 1395 1483 3 4.2

بی نصیب

 

از خواب تو شد نصیبمان بیداری 

 

از چشم تو روسیاهی و بیماری 

 

دریا هستم لمیده در ساحل تو 

 

از چشمه ی دور آب بر می داری ؟!


ماهلو پرست | دوره چهارم آفتابگردان ها

04 دی 1395 1094 0 3